Jdi na obsah Jdi na menu
 


4. 10. 2020

Aktuální slovo věřícím

 

Drazí bratři a sestry,

opět musíme reagovat na nová hygienická opatření vydaná Vládou České republiky. Od pondělí 5. října musíme respektovat nová pravidla. Bohoslužeb se může účastnit nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše však 100 osob. V průběhu bohoslužby se nezpívá. Eucharistii nadále doporučujeme přijímat na ruku. Je třeba nosit roušky a dodržovat základní hygienická pravidla se zvýšeným důrazem na dezinfekci rukou.

Ti, kdo z důvodu nastalé situace mají obavy chodit do kostela, mohou využít možnost rozhovoru a modlitby s knězem telefonicky. Pokud byste věděli o někom, kdo je osamělý a tuto možnost by rád využil, povzbuďte je, nebo nám dejte vědět a my je sami zkontaktujeme. Jak jsme již připomínali, mše svaté přenáší rozhlas, televize a živě je můžete sledovat na mnoha webech přes internet.

Biskup Jan nás vyzývá, abychom nepodléhali panice a strachům, a abychom jednali rozumně a ohleduplně. Současná situace je příležitostí objevit nové formy modlitby a nové formy služby. Hledejme i nové způsoby jak spolu duchovně a lidsky zůstávat v kontaktu.

V tradici církve je velké množství duchovních pokladů, které nám Duch svatý chce pomoci odkrýt. Buďme otevření a důvěřujme, že Bůh je Pánem nade vším – i nad koronavirem a jakoukoli krizí. Těm, kdo milují Boha, může všechno pomáhat k dobru a k růstu. Učme se rozjímavé osobní modlitbě, společné modlitbě v rodinách, živme svou duši pravidelnou četbou Božího slova a v měsíci říjnu se zkusme i hlouběji ponořit do modlitby růžence.

Při bohoslužbách teď – doufejme jen krátký čas – nebudeme zpívat. Využijme to k objevení hodnoty ticha a k pozornějšímu naslouchání. Komu bude chybět zpěv při mši svaté, může Pána chválit Pána zpěvem po mši svaté při liturgii života.

V případě dotazů, nebo potřeby duchovní pomoci se na nás neváhejte obrátit.

P. Zdík a P. Wolfgang