Jdi na obsah Jdi na menu
 


28. 2. 2020

Výzva litoměřického biskupa

 

Výzva litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta

Drazí diecézáni, bratři a sestry, protože Světová zdravotnická organizace

vyhlásila kvůli epidemii globální stav zdravotní nouze, i s ohledem na blížící se

celocírkevní den nemocných 11. 2., Vás všechny touto výzvou prosím o projev

duchovní křesťanské solidarity.

Jistě nechci a nikdo z nás nechce podléhat panice ani katastrofickým teoriím,

ale k této výzvě mě vede povinnost odpovědnosti a sounáležitosti s bližními,

ať se ocitají kdekoliv na světě, zvláště pak nyní s postiženými vážnou virovou

chorobou, ale i se všemi zdravotníky a ošetřujícími, kteří s nebezpečně nakaženými

nemocnými zůstávají, aby ve statečnosti a ušlechtilosti svého povolání služby a

mimořádného poslání vytrvali.

Proto Vás, drazí diecézáni, vyzývám a prosím,

abychom na všechny nemocné a jejich zdravotní pečovatele

pamatovali modlitbou při každé mši svaté ode dneška až do odvolání

zdravotní nouze a připojili účinný projev solidarity kajícími skutky pokání.

Ze srdce Vám děkuji.

Bůh Vám žehnej a Panna Maria, Uzdravení nemocných, chraň! Váš + Jan