Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pastorační služba

 

Setkání a rozhovor: je možný po bohoslužbě nebo na faře v Doksanech po předchozí telefonické domluvě.

Křest - je přijetím do rodiny dětí Božích - do Církve. Děti můžou být pokřtěni na základě víry aspoň jednoho rodiče. O svátost křtu žádají rodiče. Ti se zúčastní duchovní přípravy, kterou vede kněz. Dospělý žadatel před křtem prochází obdobím přípravy - katechumenátem v délce minimálně jednoho roku. 

Svátost manželství - svatbu v kostele mohou mít snoubenci, z nichž alespoň jeden je pokřtěný katolík. Příprava s knězem trvá přibližně dva měsíce. Žádat o svatební obřad v kostele doporučuji minimálně o tři měsíce dopředu. 

Svátost smíření: příležitost k přijetí svátosti smíření je vždy přede mší svatou ve všední dny: ve čtvrtek od 17:00 v Brozanech nad Ohří, v pátek v 16:30 v Terezíně, po předchozí telefonické domluvě i v Doksanech. 

Návštěva kněze: pro nemocné, kteří nemohou přijít do kostela. Nebojte se požádat o svátost nemocných a přinesení Eucharistie. Tyto návštěvy konám většinou na 1. pátek v měsíci v dopoledních hodinách nebo ve čtvrtek před 1. pátkem. 

Rozloučení se zemřelým: křesťanský pohled na smrt je prozářen světlem, které proudí z velikonočního tajemství. Kristus Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, aby nám otevřel bránu do Otcova domu, do království věčného života a pokoje. Nejvlastnějším a nejúčinnějším způsobem, jak prokázat úctu zemřelým, je modlit se za ně.

Posledním co můžeme udělat pro naše zemřelé je důstojně se rozloučit s tělem, které má i pro smrti důstojnost. Vytvářelo jedinečnou lidskou osobu a sídlila v něm nesmrtelná duše. Pokud se rozhodnete mít rozloučení v duchu křesťanské naděje, domluvte si pohřeb na faře. Před jednáním s pohřební službou mi prosím zavolejte ohledně termínu pohřbu.