Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak nás můžete podpořit

Modlitbou

Za farnost

Pane Ježíši Kriste, ty jsi hlava církve, ty jsi hlava našeho farního společenství. Dej nám, ať se máme rádi, ať máme jeden pro druhého správné slovo, pomáhající skutek, odpuštění. Chraň slabé, osvěcuj pochybující, posiluj malomyslné, podrž kolísající, probuď dřímající, veď hledající, rozehřej vlažné. Dej nám, ať jsme znamením tvé přítomnosti, tvé zachraňující lásky.

Za duchovního správce

Pane Ježíši, děkujeme ti, že máme mezi sebou kněze, tvého služebníka a správce Božích tajemství. Prosíme tě, dej mu věrnost a vytrvalost v tak svaté službě a nám živou víru, žes ho poslal ty. Učinil jsi jej naším duchovním vůdcem; dej mu ducha moudrosti a rady, dej mu upřímnost otcovské lásky a nám dar úcty a oddanosti, ať pozorně nasloucháme jeho slovům. Vybral jsi ho z nás a pro nás, člověka, který se musí potýkat se slabostmi našimi i svými. Dej nám i jemu trpělivost a vzájemné pochopení. Dej mu zdraví pro jeho těžkou službu. Ať je naším dobrým pastýřem a přivede nás do nebe. Amen.

 

Konkrétní službou

u Pánova oltáře jako ministranti

za varhanami v Terezíně a v Brozanech nad Ohří

pomoci s úklidem kostela v Terezíně a Brozanech nad Ohří

kostelníka/kostelnici pro Terezín a Brozany nad Ohří

fotografickou dokumentací bohoslužeb a farních aktivit

 

Finančním příspěvkem

Budeme Vám vděční za jakoukoliv finanční částku. Farnost Vám ráda vystaví potvrzení o výši daru pro účely odpočtu ze základu daně.

Farnost Terezín, bankovní účet 6633790329/0800

Farnost Libotenice, bankovní účet 6633885379/0800

Farnost Brozany nad Ohří, bankovní účet 6633892309/0800

 

Pán Bůh zaplať za jakoukoli Vaši podporu.

P. Wolfgang