Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pastorační služba ve farnostech

Osobní setkání a rozhovor - je možný po bohoslužbě ve všední den: ve čtvrtek v Brozanech nad Ohří, v pátek v Terezíně

Křest - je přijetím do rodiny dětí Božích - do Církve. Děti můžou být pokřtěni na základě víry aspoň jednoho rodiče. O svátost křtu žádají rodiče. Ti se zúčastní duchovní přípravy, kterou vede kněz. Dospělý žadatel před křtem prochází obdobím přípravy - katechumenátem v délce minimálně jednoho roku. 

Svátost manželství - svatbu v kostele mohou mít snoubenci, z nichž alespoň jeden je pokřtěný katolík. Příprava s knězem trvá přibližně dva měsíce. Žádat o svatební obřad v kostele doporučuji minimálně o tři měsíce dopředu. 

Svátost smíření - příležitost k přijetí svátosti smíření je přede mší svatou ve všední dny.

Návštěva kněze - pro nemocné a starší věkem, kteří nemohou přicházet do kostela. Nebojte se požádat o svátost nemocných a přinesení Eucharistie, rád vás navštívím. 

Rozloučení se zemřelým - křesťanský pohled na smrt je prozářen světlem, které proudí z velikonočního tajemství. Kristus Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, aby nám otevřel bránu do Otcova domu, do království věčného života a pokoje. Nejvlastnějším a nejúčinnějším způsobem, jak prokázat úctu zemřelým, je modlit se za ně. Posledním co můžeme udělat pro naše zemřelé je důstojně se rozloučit s tělem, které má i pro smrti důstojnost. Vytvářelo jedinečnou lidskou osobu a sídlila v něm nesmrtelná duše. Pokud se rozhodnete mít rozloučení v duchu křesťanské naděje, domluvte si pohřeb na farním telefonu +420 730 830 000.