Jdi na obsah Jdi na menu
 


15. 5. 2020

Římskokatolická farnost Libotenice

 

O farnosti

Římskokatolická farnost Libotenice se nachází v Litoměřické diecézi, ve stejnojmenném vikariátu. 

Do farnosti náležejí tyto obce: Libotenice, Hrobce, Rohatce, Nučničky, Oleško.

Nejstarší písemný doklad o lokalitě Libotenice pochází z roku 1226. Po bitvě na Bílé hoře se Libotenice staly filiální farností k Dolánkám. Matriky byly vedeny od roku 1738. V roce 1787 byla v Libotenicích zřízena fara. Ve stejném roce byla postavena také kaple sv. Isidora.

Libotenice - farní kostel

Je situován o samotě, severně od obce Libotenice. Nebeskou patronkou kostela je svatá Kateřina Alexandrijská, panna a mučednice (zemřela kolem r. 310, svátek má 25. listopadu). Původně se kostel vázal ke vsi Chodžovice, která zanikla již před třicetiletou válkou. První doklad o sakrální stavbě na tomto místě pochází již z roku 1273. Kostel sv. Kateřiny již tehdy spolu s obcí náležel do vlastnictví nedalekého kláštera premonstrátek v Doksanech.

Z roku 1581 je zpráva o kostelu sv. Kateřiny "u Libotenic", z čehož lze soudit, že obec Chodžovice již zanikla. Zánik způsobily nejpravděpodobněji časté záplavy. Ze sklonku 17. století jsou dochovány nejstarší stavební účty, které dokládají poměrně rozsáhlé stavební práce, zaměřené na opravu tehdejší stavby.

Již roku 1702 však bylo rozhodnuto o výstavbě kostela nového a téhož roku byl položen i základní kámen. 19. srpna 1703 byla stavba pražským světícím biskupem vysvěcena. Stavitelem kostela byl Petr Versa, závěrečné korekce průčelí lze připsat litoměřickému staviteli Octavianu Broggiovi. Proti dnešnímu stavu byly střechy kostela i zvonice pokryty šindelem.

Na počátku dvacátého století se vážně uvažovalo o demolici kostela a výstavba nového vhodněji položeného v obci, mimo oblast častých záplav, k čemuž ovšem nedošlo. Od padesátých let 20 století započala devastace málo, později vůbec nevyužívaného kostela. Zejména v 70. letech docházelo k poškozování střechy z nedaleké střelnice, dveře kostela byly několikrát zdevastovány. Posléze zůstal kostel zcela otevřený a postupně zmizela většina vybavení. V 80. letech započala jednání o opravě a záchraně kostela. K nim bylo možno přistoupit v plném rozsahu ale až po roce 1989. Iniciátorem snah o záchranu kostela byl zejména ing. arch. Stanislav Flesar, tehdejší ředitel památkového ústavu v Ústí nad Labem a člen spolku Campanila, který se aktivně zabýval záchranou a obnovou sakrálních staveb v Ústeckém kraji. 

V současné době má kostel sv. Kateřiny Alexandrijské v dlouhodobé výpůjčce obec. Obec pořádá v kostele sezónní výstavy, odehrávají se v něm hudební vystoupení místních dětí.

V kostele probíhá ve dvouletých periodách "Noc kostelů". Každou první neděli v měsíci je zde v 15 hodin sloužena mše svatá.

Libotenice - obecní kaple sv. Isidora

Uprostřed obce Libotenice stojí kaple svatého Isidora (zemřel asi r. 1130, svátek má 15. května). Byla postavena roku 1786 a je majetkem obce Libotenice. V současné době probíhá její rekonstrukce.

Rohatce - klášterní kaple Všech Svatých

Kapli nechali zbudovat roku 1744 sestry premonstrátky z Doksan. V současné době jsou prováděny v interiéru rozsáhlé restaurátorské práce za přispění Ministerstva kultury, v menší míře pak obce Hrobce a farnosti Libotenice.

Nučničky - obecní kaple sv. Anny

V roce 1884 byla postavena nová kaple a dne 7. srpna 1887 byla zasvěcena sv. Anně. Stará kaplička musela být zbořena, neboť překážela budování silnice. Od roku 1887 se slavila pouť v Nučničkách v neděli, po svátku sv. Anny. Dříve se konala pouť první neděli v červenci. 

Oleško - obecní kaple sv. Václava

Ke cti svatého Václava zbudována roku 1857.